Hari Doa Panggilan Sedunia ke-59 bertepatan dengan hari Raya Paskah IV, 8 Mei 2022. Tema yang diusung hari Doa Panggilan Sedunia ke-59 pada tahun ini adalah “Dipanggil Menjadi Sahabat Seperjalanan”. Semoga pada hari Doa Panggilan Sedunia, semakin banyak orang dipanggil menjadi sahabat seperjalanan yang menghantar pada keselamatan sejati terutama orang-orang yang menderita dan kesusahan. Tuhan memberkati. Amin