Mata Kuliah yang Diampu:

  • Patrologi
  • Ekaristi (Teologi, Liturgi, Pastoral)
  • Teologi Penciptaan dan Sejarah Keselamatan
  • Eskatologi